Unser Familienfest

Meie perepidu


Lektion 4: Text 2

Im Zusammenhang

Täna on pidupäev. Täna keegi ei tööta. Täna on meie pere suvepidu. Paljud on juba kohal. Mõned jõuavad just kohale. Nüüd algab meie pidu. Päike paistab. On ilus päev. Täna ei saja. Kõik on lõbusad. On soe. Me naerame kõvasti. Me tantsime. Me jalutame. Kõik puud ja taimed kasvavad. Lilled õitsevad. Roosid lõhnavad. Me laiskleme ja unistame. Päike loojub. Kuu tõuseb. Tähed säravad. Nüüd lõpeb meie pidu. Kõik lähevad koju. Satz 1 Täna on pidupäev.
heute sein.3 Festtag
Heute ist ein Festtag.


Satz 2 Täna keegi ei tööta.
heute jemand NEG arbeiten
Heute arbeitet niemand.


Satz 3 Täna on meie pere suvepidu.
heute sein.3 wir.GEN Familie.GEN Sommerfest
Heute ist das Sommerfest unserer Familie.


Satz 4 Paljud on juba kohal.
viel.PL sein.3 schon anwesend
Viele sind schon da.


Satz 5 Mõned jõuavad just kohale.
einige.PL kommen.3PL gerade an.
Einige kommen gerade an.


Satz 6 Nüüd algab meie pidu.
nun beginnen.3SG wir.GEN Fest
Jetzt beginnt unser Fest.


Satz 7 Päike paistab.
Sonne scheinen.3SG
Die Sonne scheint.


Satz 8 On ilus päev.
sein.3 schön Tag
Es ist ein schöner Tag.


Satz 9 Täna ei saja.
heute NEG regnen
Heute regnet es nicht.


Satz 10 Kõik on lõbusad.
alle sein.3 fröhlich.PL
Wir sind alle fröhlich.


Satz 11 On soe.
sein.3 warm
Es ist warm.


Satz 12 Me naerame kõvasti.
wir lachen.1PL laut
Wir lachen laut.


Satz 13 Me tantsime.
wir tanzen.1PL
Wir tanzen.


Satz 14 Me jalutame.
wir spazieren.1PL
Wir gehen spazieren.


Satz 15 Kõik puud ja taimed kasvavad.
alle Baum.PL und Pflanze.PL wachsen.3PL
Alle Bäume und Pflanzen wachsen.


Satz 16 Lilled õitsevad.
Blume.PL blühen.3PL
Die Blumen blühen.


Satz 17 Roosid lõhnavad.
Rose.PL duften.3PL
Die Rosen duften.


Satz 18 Me laiskleme ja unistame.
wir faulenzen.1PL und träumen.1PL
Wir faulenzen und träumen.


Satz 19 Päike loojub.
Sonne untergehen.3SG
Die Sonne geht unter.


Satz 20 Kuu tõuseb.
Mond aufgehen.3SG
Der Mond geht auf.


Satz 21 Tähed säravad.
Stern.PL leuchten.3PL
Die Sterne leuchten.


Satz 22 Nüüd lõpeb meie pidu.
jetzt enden.3SG wir.GEN Fest
Jetzt endet unser Fest.


Satz 23 Kõik lähevad koju.
alle gehen.3PL Zuhause.ILL
Alle gehen nach Hause.

Letzte Änderung: 2007-08-09 08:10:11


Z U R Ü C K© 2006    Reinhold Greisbach (Institut für Linguistik - Phonetik)   &   Bille Roosmaa (Institut für nordische Philologie)
Universität zu KölnUniversität zu Köln

COPYRIGHT     IMPRESSUM