Zusatzvokabeln


Lektion 2: Serie 2


sale - saleda - saledatschlank
paks - paksu - pa`ksudick
peenike - peenikese - peenikestdünn
armas - ar`msa - ar`msathübsch
kole - koleda - koledathäßlich
ilus - ilusa - ilusatschön
vana - vana - vanaalt
noo`r - noore - noo`rtjung
k`uum - kuuma - k`uumaheiß
soe - sooja - s`oojawarm
jahe - jaheda - jahedatkühl
külm - külma - kü`lmakalt
puhas - pu`hta - puhastsauber
must - musta - mu`staschmutzig
suur - suure - suu`rtgroß [Sache]
väike - väi`kse - väikestklein [Sache]
kitsas - ki`tsa - kitsastschmal
lai - laia - l`aiabreit
`vaikne - `vaikse - `vaiksetleise
vali - valju - valjutlaut
uus - uue - uutneu
vana - vana - vanaalt [Sache]
`kõrge - `kõrge - `kõrgethoch
madal - madala - madalatniedrig
ra`ske - ra`ske - ra`sketschwer
`kerge - `kerge - `kergetleicht
kiire - `kiire - `kiiretschnell
`aeglane - `aeglase - `aeglastlangsam
tühi - tühja - `tühjaleer
täis - täis - täisvoll
hea - hea - headgut
`halb - halva - `halbaschlecht
`raske - raske - `rasketschwierig
lihtne - `lihtsa - `lihtsateinfach
`pikk - pika - `pikkagroß [Mensch]
väike - väi`kse - väikestklein
magus - magusa - magusatsüß
***sauer


Letzte Änderung: 2007-09-14 09:50:41


Z U R Ü C K© 2006    Reinhold Greisbach (Institut für Linguistik - Phonetik)   &   Bille Roosmaa (Institut für nordische Philologie)
Universität zu KölnUniversität zu Köln

COPYRIGHT     IMPRESSUM