Vokabeln


Lektion 5


kirjand - kirjandi - kirjandit - kirjandidAufsatz
kohv - kohvi - kohvi - kohvidKaffee
salat - salati - salatit - salatidSalat
abikaasa - abikaasa - abikaasatEhegatte
`rääkima - `rääkida - rääginerzählen, reden, unterhalten
tele`viisor - tele`viisori - tele`viisoritFernsehen
pilt - pildi - `piltiBild
keetma - keeta - keedanKochen (etw.)
kiri - kirja - `kirjaBrief
sigaret - sigareti - sigaretti - sigaretteZigarette
raadio - raadio - raadiotRadio
kaart - kaardi - `kaartiKarte (eines Kartenspiels)
lugu - loo - luguGeschichte
muusika - muusika - muusikatMusik
laul - laulu - `lauluLied
flööt - flöödi - `flöötiFlöte
elutuba - elutoa - elutubaWohnzimmer
kook - koogi - `kookiKuchen
toit - toidu - `toituEssen, Gericht
leib - leiva - `leibaBrot
tee - tee - teedTee
anektoot - anektoodi - andek`tootiWitz
ajaleht - ajalehe - aja`lehteZeitung
kodused ülesanded - koduste ülesannnete - koduseid ülesandeidHausaufgaben
sõna - sõna - sõnaVokabel, Wort
koer - koera - `koeraHund
`vaatama - vaadata - `vaatanschauen
lugema - lugeda - loenlesen
joonistama - joonistada - joonistanmalen
kirjutama - kirjutada - kirjutanschreiben; verschreiben
suitsetama - suitsetada - suitsetanrauchen
`otsima - `otsida - otsinsuchen
`kuulama - kuulata - `kuulanhören, zuhören; abhören
`tooma - ` tuua - toonbringen, herholen
`mängima - `mängida - mänginspielen
jutustama - jutustada - jutustanerzählen, unterhalten, berichten
süüa tegema - süüa teha - teen süüaessen machen
tervitama - tervitada - tervitanbegrüßen
`laulma - `laulda - laulansingen (Lied)
kaasamit
kaasa `tooma - kaasa `tuua - toon kaasamitbringen
`kutsuma - `kutsuda - kutsunrufen; einladen
`katma - `katta - katandecken
terveganz
küpsetama - küpsetada - küpsetanbacken
`jooma - `juua - joontrinken
`sööma - `süüa - söönessen
ära koristama - ära koristada - koristan äraabräumen
kõlama - kõlada - kõlanerklingen
`õppima - `õppida - õpinlernen
kõht on täissatt sein, [Bauch ist voll]
enammehr
paremalrechts
vasakullinks
allunten
ülevaloben
omaeigener/e/es
sündinudgeboren
nägema - näha - näensehen
huvitama - huvitada - huvitaninteressieren
mäletama - mäletada - mäletanerinnern
armastama - armastada - armastanlieben
tahtma - tahta - tahanwollen, *möchten
`ootama - oodata - `ootanwarten, erwarten
tundma - tunda - tunnenkennen; fühlen
`ostma - `osta - ostankaufen, einkaufen
tellima - tellida - tellinbestellen
siisdann
veelnoch


Letzte Änderung: 2007-09-18 00:07:50


Z U R Ü C K© 2006    Reinhold Greisbach (Institut für Linguistik - Phonetik)   &   Bille Roosmaa (Institut für nordische Philologie)
Universität zu KölnUniversität zu Köln

COPYRIGHT     IMPRESSUM