Hier sind wir!

Tässä me olemme.


Lektion 2: Text 1

Im Zusammenhang

Tässä me olemme.  Minä olen Jaakko.  Ja tämä on Matti.  Me olemme ystäviä.  Keitä te olette?  Oletteko Riitta ja Maija?  Kyllä, me olemme.  Me olemme myös ystäviä.  Oletteko koululaisia?  Kyllä, me olemme koululaisia.  Ja keitä te olette?  Me olemme myös koululaisia.  Onko tämä koulu?  Missä luokat ovat?  Kyllä, tämä on koulu.  Luokat ovat siellä.  Luokat ovat suuria ja puhtaita.  Ovatko kaikki luokat suuria?  Ei, mutta melkein kaikki luokat ovat suuria.  Ovatko kaikki luokat puhtaita?  Ei,kaikki luokat eivät ole puhtaita.  Tässä on pöytiä ja tuolia.  Ja tässä on myös kirjoja, vihkoja ja muistikirjoja.  Satz 1 Tässä me olemme.
hier wir sein.1PL
Hier sind wir!


Satz 2 Minä olen Jaakko.
ich sein.1SG Jaakko
Ich bin Jaakko.


Satz 3 Ja tämä on Matti.
und er sein.3 Matti
Und das ist Matti.


Satz 4 Me olemme ystäviä.
wir sein.1PL Freund.PL
Wir sind Freunde.


Satz 5 Keitä te olette?
wer ihr sein.2PL
Wer seid ihr?


Satz 6 Oletteko Riitta ja Maija?
sein.2PL FP Riitta und Maija
Seid ihr Riitta und Maija?


Satz 7 Kyllä, me olemme.
ja, sein.1PL
Ja, das sind wir.


Satz 8 Me olemme myös ystäviä.
wir sein.1PL auch Freund.PL
Wir sind auch Freunde.


Satz 9 Oletteko koululaisia?
sein.2PL FP Schüler.PL
Seid ihr Schülerinnen?


Satz 10 Kyllä, me olemme koululaisia.
ja wir sein.1PL Schüler.PL
Ja, wir sind Schülerinnen.


Satz 11 Ja keitä te olette?
und wer ihr sein.2PL
Und was seid ihr?


Satz 12 Me olemme myös koululaisia.
wir sein.1PL auch Schüler.PART PL
Wir sind auch Schüler.


Satz 13 Onko tämä koulu?
sein.3 FP dies Schule
Ist das hier die Schule?


Satz 14 Missä luokat ovat?
wo sein.3 Klassenraum.PL
Wo sind die Klassenräume?


Satz 15 Kyllä, tämä on koulu.
ja dies sein.3 Schule
Ja, das ist die Schule.


Satz 16 Luokat ovat siellä.
Klassenraum.PL sein.3 dort
Die Klassenräume sind dort.


Satz 17 Luokat ovat suuria ja puhtaita.
Klassenräume PL sein.3 groß.PART PL und sauber.PART PL
Das sind große und saubere Klassenräume.


Satz 18 Ovatko kaikki luokat suuria?
sein.3 FP alle Klassenraum.PL groß.PART PL
Sind alle Klassenräume groß?


Satz 19 Ei, mutta melkein kaikki luokat ovat suuria.
NEG aber fast alle Klassenraum.PL sein.3 groß.PART PL
Nein, aber fast alle Klassenräume sind groß.


Satz 20 Ovatko kaikki luokat puhtaita?
sein.3 FP alle Klassenraum.PL sauber.PART PL
Sind alle Klassenräume sauber?


Satz 21 Ei,kaikki luokat eivät ole puhtaita.
NEG, alle Klassenraum.PL NEG sein.3 sauber.PART PL
Nein, nicht alle Klassenräume sind sauber.


Satz 22 Tässä on pöytiä ja tuolia.
hier sehen.2PL Tisch.PART PL und Stuhl.PART PL
Hier sind einige Tische und Stühle.


Satz 23 Ja tässä on myös kirjoja, vihkoja ja muistikirjoja.
und hier sein.3 auch Buch.PART PL Heft.PART PL und Notizbuch.PART PL
Und es gibt auch einige Bücher, Hefte und Notizbücher.

Letzte Änderung: 2009-02-09 10:41:03


Z U R Ü C K© 2009    Reinhold Greisbach (Institut für Linguistik - Phonetik; Universität zu Köln)
Liisa Esser (vormals: Institut für Linguistik - Allg. Sprachwissenschaft; Universität zu Köln)

COPYRIGHT     IMPRESSUM