Az északi szél és a nap


Egyszer az északi szél és a nap vetélkedtek, hogy melyikük az erõsebb. Épp arra jött egy vándor, vastag köpönyegbe burkolódzva. Az északi szél és a nap nyomban megegyeztek, hogy az lesz a gyõztes, aki hamarabb rábírja a vándort, hogy levegye a köpönyegét. Akkor az északi szél elkezdett süvölteni, ahogy csak bírt. De a vándor annál szorosabban vonta maga köré a köpenyt, minél erõsebben fújt. Így aztán az északi szél el is veszítette a versenyt. A nap meg elkezdte ontani tûzõ sugarait, mire a vándor egyszeriben kibújt a köpönyegébõl. Az északi szél kénytelen volt megadni, hogy bizony a nap az erõsebb.
Z U R Ü C K© 2005 Reinhold Greisbach / Gabriella Kornberger (Institut für Phonetik)
JWG-Universität Frankfurt am Main